Văn hóa doanh nghiệp

Công ty rất chú trọng Văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường nghiêm túc, chuyên nghiệp, phát triển lành mạnh.

Slogan của công ty

“ Giá trị đích thực của cuộc sốngTriết lý kinh doanh:

–  Kinh doanh đem lại giá trị đích thực của cuộc sống

–  Đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Tôn chỉ của công ty:

–  Không ngừng tiến thủ

–  Tính tích cực công tác

–  Sự tín nhiệm

–  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

–  Tạo cơ hội, thúc đẩy toàn bộ cán bộ, nhân viên tự thân phát triển

–  Nâng cao chất lượng tuyển dụng, định kỳ sang lọc để có đội ngũ nhân viên phù hợp với văn hóa Công ty.

–  Sản xuất các sản phẩm chất lượng phục vụ xã hội.

Giá trị cốt lõi:

–  Môi trường làm việc chuyên nghiệp

–  Tôn trọng nhân tài, con người làm trọng tâm

–  Quý trọng sức khỏe

–  Hợp tác, chia sẻ

–  Sáng tạo, tiên phong

–   Đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.


ĐẶT SẢN PHẨM NGAY

Số lượng

Bấm vào đây
Gọi 024.62.66.0000